"Euroregion Beskidy": Informacja nt. VII. naboru na mikroprojekty indywidualne

Stowarzyszenie „Region Beskidy” z dniem 18 lutego 2021 roku ogłasza VII. nabór mikroprojektów do dofinansowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 na mikroprojekty indywidualne. Nabór jest uruchomiony dla 3. osi priorytetowej programu „Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie” cel szczegółowy „Poprawa jakości transgranicznej edukacji specjalistycznej i zawodowej” .

 

Czas trwania naboru
Od 18.02.2021 do 19.04.2021 do godz. 15:00

Termin, miejsce i forma składania wniosków
Wnioski o dofinansowanie w Programie Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 są wypełniane: dla mikroprojektów indywidualnych w języku narodowym ze skróconym opisem przygotowanym w języku partnera zagranicznego i składane są w postaci elektronicznej poprzez specjalną aplikację – Generator wniosków i rozliczeń – oraz w wersji papierowej.

Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.