"Euroregion Beskidy": Specjalny numer Newslettera

Zapraszamy do zapoznania się ze specjalnym numerem Newslettera, który przygotował Euroregion Beskidy.
Specjalny numer Newslettera jest poświęcony VII. naborowi wniosków o dofinansowanie mikroprojektów indywidualnych w 3. osi priorytetowej "Rozwój edukacjitransgraniczneji uczenia się przez całe życie”. Wnioski można składać od 18.02.2021 do 19.04.2021.

Newsletter jest dostępny tutaj.