„RÓŻNE OBLICZA WODY – rabczańska solanka i jarabiński przełom jako elementy dziedzictwa przyrodniczego polsko-słowackiego pogranicza”.

„RÓŻNE OBLICZA WODY – rabczańska solanka i jarabiński przełom jako elementy dziedzictwa przyrodniczego polsko-słowackiego pogranicza”. Gmina Rabka-Zdrój serdecznie zaprasza na warsztaty, które odbędą się 10 września 2019 roku w Zakładzie Przyrodoleczniczym – Centrum Zdrowia i Urody Uzdrowiska Rabka S.A. przy ul. Orkana 49 w Rabce-Zdroju.

 

Warsztaty rozpoczynają się o  godz. 11.00. W przerwie przewidziana jest degustacja lokalnych produktów kulinarnych przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich z Rdzawki. Warsztaty zakończą się zwiedzaniem Zakładu Przyrodoleczniczego, poznaniem historii oraz właściwości rabczańskiej solanki – produktu lokalnego.

 

Plan warsztatów:

Warsztat pierwszy:

Prowadzący: Aleš Solár

Temat: Jak rozwijać turystykę przyjazną przyrodzie na pograniczu PL-SK?

Poruszane zagadnienia:

  •  rozwiązania umożliwiające pogodzenie rozwoju turystyki z ochroną środowiska;

  • wspólne dziedzictwo przyrodniczo-krajobrazowe pogranicza;

  • dobre przykłady dot. zrównoważonego wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego;

  • możliwość podejmowania wspólnych działań polsko-słowackich (np. w jakich obszarach można współpracować, kto i kim).

 

Warsztat drugi:

Prowadzący: Maciej Kopytek

Temat: Ekologiczny produkt lokalny szansą na uatrakcyjnienie turystyki pogranicza polsko-słowackiego i źródło dochodu dla mieszkańców

Poruszane zagadnienia:

  • potencjał produktu lokalnego pogranicza polsko-słowackiego;

  • produkt lokalny jako alternatywa dla produktu masowego i nieekologicznego;

  • promocja produktów, które współtworzą tożsamość mieszkańców pogranicza, produkowane są w sposób przyjazny środowisku i z lokalnych surowców;

  • produkt lokalny szansą rozwoju i wzmocnienia potencjału ekonomicznego lokalnych społeczności obszaru;

  • dostępność produktu lokalnego i jego marketing.

 Zaproszenie na szkolenie turystyczne (doc) 166.0 KB