Jaka jest wymagana minimalna liczba Partnerów w projekcie flagowym?

W projekcie musi uczestniczyć minimum dwóch partnerów: jeden polski i jeden słowacki. Partnerzy nie muszą pochodzić ze wszystkich regionów, istotne jest, żeby projekt dotyczył/wpływał na całe pogranicze lub jego znaczną część po polskiej i słowackiej stronie (minimalnie pięć polskich i dwa słowackie podregiony).