Czy jest wymagany wkład własny przy projektach flagowych? A jeśli tak to czy jest on finansowy, rzeczowy czy osobowy i na jakim poziomie?

Maksymalna wartość dofinansowania z EFRR wynosi 85% kosztów kwalifikowanych projektu. Pozostałe środki powinien zapewnić beneficjent (w tym mogą się znaleźć też inne dotacje publiczne).

Polska Instytucja Zarządzająca oraz słowacka Instytucja Krajowa przewidują możliwość wniesienia wkładu niepieniężnego w każdej z tych form do wysokości wkładu własnego.