W fiszce, w pkt. B.3 Partnerzy mogą zaproponować własne wskaźniki, jeśli nie wpisują się w Programowe?