6 zarejestrowanych wniosków w ramach zakończonego naboru

W dniu 16.09.2019 r. zakończył się nabór wniosków w ramach II osi priorytetowej programu. Do Wspólnego Sekretariatu Technicznego wpłynęło w sumie 6 wniosków o łącznej kwocie ponad 14,5 mln euro dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

W ramach II  osi priorytetowej Zrównoważony transport transgraniczny celu szczegółowego: Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi zarejestrowano 6 wniosków o łącznej kwocie ponad 14,5 mln euro dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Poniżej znajduje się lista zarejestrowanych wniosków, które będą podlegały ocenie.

 Lista zarejestrowanych projektów w ramach naboru uruchomionego dla II osi priorytetowej programu (pdf) 122.0 KB