Aktualizacja Podręcznika beneficjenta

Informujemy, że zaktualizowaliśmy Podręcznika beneficjanta (rozdział 6.3.7.2.). Wprowadziliśmy możliwość składania drugiej korekty wniosku o zmiany.

 

Dokument dostępny jest tutaj: https://pl.plsk.eu/-/podrecznik-beneficjenta