Aktualizacja załącznika nr 8.1 do Podręcznika beneficjenta

Informujemy, że zaktualizowaliśmy załącznik 8.1 do Podręcznika beneficjanta - Zasady szczegółowe dotyczące udzielania zamówień w projekcie dla polskich beneficjentów.

 

Aktualizacje wynikają z nowelizacji polskiego prawa zamówień publicznych.

Dokument dostępny jest na stronie internetowej w zakładce "Zapoznaj się z dokumentami i prawem"