Aktualizacja załącznika nr 8.2 Podręcznika beneficjenta dotyczącego zamówień publicznych dla beneficjentów po stronie słowackiej

Aktualizacja załącznika nr 8.2 Podręcznika beneficjenta dotyczącego zamówień publicznych dla beneficjentów po stronie słowackiej.

 

Informujemy, że został zaktualizowany załącznik nr 8.2 Podręcznika beneficjenta dla Programu Interreg Polska-Słowacja 2014-2020 dotyczący zamówień publicznych dla beneficjentów po stronie słowackiej dostępny na stronie Programu. Dokumenty w trybie zmian dostępne są pod linkiem https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/. Nowy dokument obowiązuje od dnia 17.06.2022 r.