Analizę finansową musi zawsze przedłożyć każdy partner, realizujący inwestycje (prace budowlane i dostawy). Czy jest możliwe, aby partner pokrył koszty przygotowania związane z opracowaniem analizy finansowej za swojego partnera projektu? Czy takie koszty mogłyby być uznane za koszty przygotowawcze?