Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka – Čierne – Skalité, etap 2

Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka – Čierne – Skalité, etap 2

Czas trwania projektu

10.2016 - 05.2018
Partnerzy

Gmina Istebna

Obec Čierne

Oś priorytetowa Zrównoważony transport transgraniczny
Priorytet inwestycyjny Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych
i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T,
w tym z węzłami multimodalnymi
Całkowity budżet projektu 2 811 209,76 EUR
Dofinansowanie z EFRR 2 364 028,28 EUR

  Mapa projektu Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka – Čierne – Skalité

 

 

 

 

Opis

Projekt zakładał utworzenie nowego drogowego połączenia komunikacyjnego na polsko-słowackim pograniczu, które w istotnym stopniu ułatwia dostęp do korytarzy TEN-T, będące jednocześnie przyjazne środowisku naturalnemu i wykorzystujące korzystną lokalizację, dobre rozwiązania techniczne, uzasadnione społecznie i ekonomicznie.

Zdjęcie przed projektu Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka – Čierne – Skalité   Zdjęcie po Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka – Čierne – Skalité

 

Rezultaty projektu

 

  • budowa 0,7 km nowej drogi
  • budowa mostu na potoku Czadeczka

 

 

Sukcesy projektu

Polsko – Słowacka droga stanowi jedyne drogowe połączenie komunikacyjne Istebnej z gminami okresu Čadca i w praktyce umożliwia szybsze i wygodniejsze przemieszczenie się podróżnych korzystających z tzw. europejskich korytarzy TEN-T przebiegających w Polsce i Słowacji.

Materiały

Strona internetowa projektu [link].

Linki do pozostałych filmów promocyjnych [link].

    Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka – Čierne – Skalité, etap 2 Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka – Čierne – Skalité, etap 2 Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka – Čierne – Skalité, etap 2 Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka – Čierne – Skalité, etap 2