Dokument

Podręcznik Beneficjenta SL_20.01.2020

pdf 9.03 MB
20.01.2020 została zatwierdzona nowa wersja Podręcznika Beneficjenta SL2014. Zmiany zostały wprowadzone na stronie 2, w spisie treśc i oraz w rozdziałach 1 i w punkcie 5.1.2.