Chcemy stworzyć stronę internetową projektu. Czy są jakieś wytyczne?

Strony internetowe projektów bądź zakładki na stronie beneficjenta dedykowane projektowi powinny zawierać:

  • zintegrowany logotyp programu, który powinien być widoczny w momencie wejścia użytkownika na stronę internetową, a w przypadku korzystania z urządzenia mobilnego – bez konieczności przewijania strony w dół;
  • Konieczne jest podkreślenie, że projekt otrzymał wsparcie finansowe z Unii Europejskiej, dlatego powinna pojawić się nazwa funduszu, z którego finansowany jest projekt, tj. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;
  • Informacje o projekcie (dane ze wzoru informacji);
  • Oraz opcjonalnie logo beneficjenta (mniejsze niż logo programu).