Czy do zbiorczych wniosków o płatność należy dodawać załączniki w projektach parasolowych?

Jeśli w danym wniosku o płatność są rozliczane wydatki mikroprojektów wspólnych to załącznikiem obowiązkowym jest potwierdzenie realizacji przedsięwzięcia i osiągnięcie wskaźników. Wynika to z rozdziału 1.5 Zasady współpracy i zakres działań w ramach Projektu Parasolowego w Załączniku nr 14 do „Podręcznika beneficjenta”.