Co do zasady zmiany w projekcie nie powinny mieć wpływu na wskaźniki. W przypadku nieosiągnięcia wskaźników IZ może odstąpić od nakładania kar, każdy przypadek jest rozpatrywany indywidulanie.