Czy finansowanie realizowanych projektów odbywać się będzie zaliczkowo, czy poprzez refundację?