Czy istniało będzie obostrzenie co do kosztów administracyjnych oraz promocji (np. do 15% wszystkich kosztów)?

Ponieważ jednym z przewidzianych do realizacji typów działań są działania promocyjne, rozwiązania systemowe nie przewidują wprowadzenie limitów w tym zakresie. Należy jednak pamiętać, że wydatki na promocję projektu powinny być dostosowane do jego charakteru, celów i realizowanych zadań merytorycznych oraz należycie uzasadnione, poniesione zgodnie z zasadami wydatkowania środków publicznych – celowości, racjonalności, gospodarności.

W przypadku kosztów administracyjnych, stanowiących koszty pośrednie projektu, polska Instytucja Zarządzająca i słowacka Instytucja Krajowa przewidują, że będzie to nie więcej niż 15% kosztów bezpośrednich personelu.