Czy istnieją jakieś limity finansowe dla wynagrodzenia godzinowego za pracę członków zespołu projektowego?

Nie mamy żadnych takich limitów dla wydatków osobowych. Przy opisie wydatku należy przedstawić, w jaki sposób  wyliczona została wartość zaplanowanej jednostki wydatków i musi to być zgodne z zasadą efektywności, gospodarności  i celowości wydawania środków finansowych.