Czy jest jakieś ograniczenie czasowe jeżeli chodzi o okres istnienia firmy wnioskodawcy? (np. że firma wnioskodawcy musi istnieć przynajmniej 3 miesiące przed ogłoszeniem naboru)