Czy konkurs zakłada limity na wyposażenie i inwestycje?

Co do zasady nie ma limitów na wyposażenie ani inwestycje.

Należy jednak pamiętać, że wydatki te powinny być dostosowane do charakteru projektu, jego celów
i realizowanych zadań merytorycznych oraz należycie uzasadnione, poniesione zgodnie z zasadami wydatkowania środków publicznych – celowości, racjonalności, gospodarności. M.in. projektami flagowymi NIE SĄ projekty, które w głównej mierze polegają na dzieleniu się doświadczeniem partnerów z jednej i drugiej strony granicy oraz zakupie sprzętu / wyposażenia dla tych partnerów. Na stronie internetowej programu (www.plsk.eu) znajduje się dokument pod nazwą „Szczegółowy opis działań”, który zawiera przykłady kwalifikowalnych przedsięwzięć w poszczególnych osiach priorytetowych.