Czy mogę skonsultować indywidualnie wniosek o dofinansowanie w siedzibie WST na etapie jego realizacji?

Tak, beneficjent może skonsultować kwestie związane z realizacją projektu w ramach indywidualnych konsultacji. Należy je zgłosić z minimum 2 tygodniowym wyprzedzeniem właściwemu opiekunowi projektu lub na adres mailowy WST tj. kontakt@plsk.eu. Zgłaszając konsultacje należy przedstawić problemy, tematy będące przedmiotem konsultacji. Konsultacje prowadzone są przy udziale Partnera Wiodącego i partnera/partnerów projektu.