Czy można konsultować działania informacyjno-promocyjne ze Wspólnym Sekretariatem Technicznym?