Czy muszę informować Wspólny Sekretariat Techniczny o działaniach promocyjnych?

Zgodnie z umową:

  • Partner wiodący zapewni przekazywanie przez siebie i partnerów projektu do Wspólnego Sekretariatu Technicznego pisemnych informacji o osiągnięciach projektu.
  • Partner wiodący przekazuje do Instytucji Zarządzającej, za pośrednictwem Wspólnego Sekretariatu Technicznego, istniejącą dokumentację audiowizualną z realizacji projektu i wyraża zgodę na wykorzystywanie tej dokumentacji przez Instytucję Zarządzającą lub Wspólny Sekretariat Techniczny.
  • Partner wiodący wyraża zgodę na publikowanie przez Instytucję Zarządzającą i instytucje przez nią wskazane informacji, o których mowa wskazanych w art. 115 ust. 2 rozporządzenia ogólnego oraz dokumentacji audiowizualnej z realizacji projektu, w jakiejkolwiek formie i poprzez jakiekolwiek media.

Prosimy zatem o przekazywanie materiałów/informacji do WST - zarówno do opiekuna projektu, jak i Specjalisty ds. Informacji i Promocji. https://pl.plsk.eu/kontakt