Czy na etapie składania fiszek projektowych wymagane są sformalizowane partnerstwa, czy wystarczy ich deklaratywność?