Czy okres sprawozdawczy wniosków o płatność może ulec skróceniu lub wydłużeniu?

W takiej sytuacji należy złożyć pisemną prośbę do WST w systemie SL przed zakończeniem okresu sprawozdawczego, którego zmiana dotyczy wraz z wskazaniem przyczyny. Prośba musi również zawierać proponowany nowy okres sprawozdawczy.