Czy planując zarys projektu infrastruktura/obiekt ma być głównym punktem/produktem projektu a szlak jego uzupełnieniem, czy skupić należy się na szlaku i to on ma być głównym produktem, zaś infrastruktura/obiekt dodatkowym?