Czy proces przetargu publicznego musi być rozpoczęty przed złożeniem wniosku o dofinansowanie albo czy może się rozpocząć także po zatwierdzeniu wniosku, czy też po podpisaniu umowy o dofinansowanie?