Czy produkując materiały promocyjne, możemy umieścić inne logotypy (na przykład partnerów)?

Tak, można umieścić logotypy trzecie, pod warunkiem, że logo programu pozostaje największe ze wszystkich logotypów. W zestawieniu znaków nie mogą być umieszczane logotypy wykonawców prywatnych, którzy wykonują działania w ramach projektu, ale którzy nie są beneficjentami.