Czy Program Współpracy Transgranicznej Polska-Słowacja będzie kontynuowany po 2020 roku?

Tak. Obecnie trwają prace nad nowym okresem programowania na lata 2021-2027. W celu przygotowania projektu Programu na nową perspektywę finansową została powołana Grupa Robocza. Najważniejsze ustalenia z prac Grupy Roboczej znajdują się na stronie www.plsk.eu w zakładce Program 2021-2027.