Czy są zmiany, których nie można przeprowadzić w projekcie parasolowym?

Tak, istnieje kilka sytuacji, w których zmian nie można zrealizować:

  • brak możliwości zmiany budżetu zadania „Przygotowanie Projektu Parasolowego”
  • wnioskowanie o zmiany w projekcie/mikroprojekcie zakończonym
  • zmiany w Projektach Parasolowych i mikroprojektach nie mogą być sprzeczne z warunkami określonymi w decyzji Komitetu Monitorującego lub komitetu ds. mikroprojektów o dofinansowaniu przedsięwzięcia.