Aktualnie Program nie przewiduje nowych naborów wniosków o dofinansowanie. W przypadku, gdy jednak zostanie ogłoszony nabór - zostaną o tym Państwo poinformowani na stronie programu.

W najbliższym czasie będą natomiast ogłoszone nabory na mikroprojekty w 3. osi priorytetowej przez Euroregiony. Należy śledzić strony internetowe:

http://www.euroregion-tatry.pl/

http://www.karpacki.pl/

http://www.euroregion-beskidy.pl/