Czy w naszym przypadku, gdy ramy czasowe realizacji projektu są od 1.11.2019 do 31.10.2021 (24 m-ce) można w związku z ogłoszona pandemią wydłużyć tak, by zrealizować wszystkie zaplanowane działania w projekcie, tj. powyżej 24 m-cy?