Czy w obiektach po stronie obu parterów istnieją ograniczenia co do prezentowanego dziedzictwa? Czy muszą być one tożsame rodzajowo?

W Podręczniku beneficjenta wprost zapisano, że  „nie ma możliwości finansowania działań mających na celu stworzenie lub polepszenie bazy hotelowo-gastronomicznej oraz infrastruktury, której głównym przeznaczeniem jest prowadzenie działalności gospodarczej lub społeczno-edukacyjnej np. hoteli, pensjonatów, schronisk, restauracji, zaplecza gastronomicznego, boisk, hal sportowych stanowiących część placówek oświatowych, domów kultury.” Nie określono natomiast „ograniczeń co do prezentowanego dziedzictwa”. Planowany projekt oraz poszczególne zadania muszą być logiczne, spójne oraz odpowiadające potrzebom obszaru wsparcia Programu.