Czy w ramach programu można uzyskać dofinansowanie na remont/przebudowę obiektów sportowych np. boisk wraz z zapleczem sportowym (trybuny, szatnie), lodowiska?

W ramach programu nie ma możliwości uzyskania dofinansowania do remontu obiektów sportowych co zostało wprost zapisane w zasadach ogólnych Osi priorytetowej 1 Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza: „Nie ma możliwości finansowania działań mających na celu stworzenie lub polepszenie bazy hotelowo-gastronomicznej oraz infrastruktury, której głównym przeznaczeniem jest prowadzenie działalności gospodarczej lub społeczno-edukacyjnej np. hoteli, pensjonatów, schronisk, restauracji, zaplecza gastronomicznego, boisk, hal sportowych stanowiących część placówek oświatowych, domów kultury.”