Czy wniosek o zmiany może podpisać Zastępca Wójta / Burmistrza / Prezesa w sytuacji gdy we wniosku o dofinansowanie jest wpisana tylko jedna osoba: Wójt / Burmistrz / Prezes ?