Czy wnioskodawca, który jest podmiotem administracji samorządowej Republiki Słowackiej musi mieć zatwierdzony program rozwoju i właściwą dokumentację planowania przestrzennego?