Czy zakup nieruchomości, która byłaby niezbędna do realizacji jest kosztem kwalifikowanym? Gdzie można znaleźć szczegółowe wytyczne w tym zakresie?

Zakup nieruchomości jest kosztem kwalifikowanym, szczegółowe zapisy i wymogi odnośnie tego wydatku jak i innych zostaną określone w Podręczniku beneficjenta, które są w trakcie przygotowania.

Przy ww. koszcie należy zweryfikować, czy jest on niezbędny do osiągnięcia zakładanych w projekcie celów i realizowanych zadań merytorycznych oraz należycie uzasadniony.