Czym jest śródokresowy przegląd realizacji projektu? Kto go organizuje?

Śródokresowy przegląd realizacji projektu służy do m.in. wskazania ryzyk, omówienia problemów powstałych w trakcie realizacji projektu jak i przedstawienia postępu w jego realizacji.

Przegląd powinien mieć formę spotkania przedstawicieli wszystkich partnerów projektu i zostać przeprowadzony w połowie okresu realizacji projektu.

W przeglądzie powinni wziąć udział przedstawiciele WST oraz kontrolerów.

Informacja o organizowanym spotkaniu jest przekazywana do WST oraz kontrolerów na co najmniej miesiąc przed spotkaniem.

Po spotkaniu, obowiązkiem Partnera Wiodącego, jest przekazanie do WST protokołu ze spotkania zawierającego główne ustalenia.