Dodatkowe obowiązki informacyjne dla beneficjentów dotacji z budżetu państwa i funduszy celowych

Rada Ministrów wprowadziła dodatkowe obowiązki informacyjne dla beneficjentów dotacji z budżetu państwa i funduszy celowych.

 

25 maja zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. poz. 953).

Dokument ten określa rodzaje działań informacyjnych, sposób ich realizacji oraz wskazuje, w jakim czasie od rozpoczęcia inwestycji beneficjent jest zobowiązany do ich podjęcia.

Jednocześnie informujemy, że tekst ww. rozporządzenia oraz obowiązki z niego wynikające znajdują się na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Rozporządzenie stanowi realizację zapisów art. 35a ust. 1 i art. 35 b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305).