Podręcznik beneficjenta wraz z załącznikami - Dokumenty zgodne z zasadami dostępności (mogą zostać odczytane przez osoby niewidome lub słabowidzące przy użyciu czytnika)

Dokument

Podręcznik dla beneficjenta - 17.02.2020.pdf

pdf 2.27 MB

 

Poniżej prezentujemy dostępną wersję Podręcznika beneficjenta. Sukcesywnie będziemy dodawać załączniki w wersji dostępnej. 

Dokumenty, które nie są jeszcze umieszczone na stronie internetowej, można uzyskać na żądanie, kontaktując się ze Wspólnym Sekretariatem Technicznym kontakt@plsk.eu