Podręcznik beneficjenta wraz z załącznikami - Dokumenty zgodne z zasadami dostępności

Dokument

Podręcznik beneficjenta - wersja zgodna z zasadami dostępności

pdf 1.56 MB

 

Poniżej prezentujemy dostępną wersję Podręcznika beneficjenta. Sukcesywnie będziemy dodawać załączniki w wersji dostępnej. 

Dokumenty, które nie są jeszcze umieszczone na stronie internetowej, można uzyskać na żądanie, kontaktując się ze Wspólnym Sekretariatem Technicznym kontakt@plsk.eu