Dowiedz się więcej o programie – nagranie z inauguracji programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z inauguracji, która odbyła się 19.10.2022.

 1. Wypowiedzi Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorza Pudy, Wicepremier oraz Minister ds. Inwestycji, Rozwoju Regionalnego oraz Informatyzacji Republiki Słowackiej Veroniki Remišovej, posła Jerzego Polaczka oraz prezydenta Bielska-Białej Jarosława Klimaszewskiego [start: 1:52],
 2. Prezentacja „Program Współpracy Transgranicznej Interreg Polska – Słowacja 2021-2027” -  Rafał Baliński, Dyrektor Departamentu Współpracy Terytorialnej w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, oraz Lea Mala, Dyrektor Generalna Sekcji Programów Współpracy Transgranicznej w Ministerstwie Inwestycji, Rozwoju Regionalnego oraz Informatyzacji Republiki Słowackiej [start 31:54],
 3. Prezentacje beneficjentów:
  1. Doświadczenia z realizacji mikroprojektów - dr hab. Joanna Kurowska-Pysz, Profesor Akademii Wyższej Szkoły Biznesu, Dyrektor Instytutu Studiów nad Współpracą Terytorialną i Międzyorganizacyjną oraz Profesora Pavol Rafajdus, Prorektor do spraw nauki i badań, Uniwersytet Żyliński w Żylinie [start: 58:38],
  2. Mikroprojekty – MAKRO efekty – współpraca transgraniczna Gminy Ujsoły - Julia Grygny, Kierownik Referatu Organizacyjnego Ochrony Środowiska i Inwestycji, Urząd Gminy Ujsoły [1:12:39],
  3. Witajcie w naszym-waszym regionie - Katarina Bielik, Prezes Stowarzyszenia Polonus w Żylinie [start 1:33:18],
  4. Budatín-Strumień: współpraca na pograniczu - Anna Grygierek, burmistrz Strumienia i Michal Patúš z Departamentu Rozwoju Regionalnego, Żyliński Kraj Samorządowy [start: 1:47:39],
 4. „Partycypacja społeczna i podejście terytorialne” – Jacek Woźniak, ze Związku Miast Polskich, ekspert w sprawach rozwoju regionalnego i lokalnego [start: 1:59:48],
 5. „New European Bauhaus” – Anna Modzelewska, przedstawicielka Komisji Europejskiej [start 2:25:44],
 6. „Europejski Zielony Ład w projektach transgranicznych” - Anna Modzelewska, przedstawicielka Komisji Europejskiej [start 2:52:33],
 7. Informacje dla wnioskodawców – Krzysztof Kaczmarek, Kierownik Wspólnego Sekretariatu Programu Interreg Polska – Słowacja [start 3:12:09].