Drugie posiedzenie Grupy Roboczej ds. przygotowania projektu programu 2021-2027

16 stycznia 2020 r. w Krakowie odbyło się drugie posiedzenie Grupy Roboczej ds. przygotowania projektu programu współpracy transgranicznej Interreg Polska-Słowacja 2021-2027.

 

W trakcie spotkania omówiono wstępne wyniki analizy społeczno-gospodarczej obszaru wsparcia jak również przeprowadzono panel otwierający dotyczący założeń do analizy SWOT/TOWS.

Kolejne spotkanie Grupy Roboczej zaplanowane jest na 13.02.2020 r.

  Członkowie Grupy Roboczej zgromadzeni przy stole