Relacja z dnia otwartego projektu transgranicznego Budatin - Strumień

Dużym zainteresowaniem cieszył się dzień otwarty projektu transgranicznego: Budatín-Strumień: współpraca na pograniczu - etap 2, który miał miejsce w strumieńskim ratuszu.

 

Dzień otwarty zorganizowano aby przybliżyć rezultaty polsko-słowackich projektów. W tym dniu w ratuszu na mieszkańców i turystów czekały liczne atrakcje m.in. możliwość obejrzenia wystawy Druty Made in Slovakia, warsztaty druciarstwa, quizy i zabawy nawiązujące do polsko-słowackiej współpracy, a w holu można było zobaczyć wystawę banerową prezentującą projekty zrealizowane w województwie śląskim.  

Projekt: Budatín-Strumień: współpraca na pograniczu - etap 2 zrealizowany przez Gminę Strumień i Samorządowy Kraj Żyliński nawiązuje do współpracy partnerów z poprzedniego okresu programowania, kiedy w ramach wspólnego projektu piwnice ratuszowe w Strumieniu zaadoptowane zostały na „Galerię Pod Ratuszem”, a po stronie słowackiej zagospodarowano park zamkowy i przestrzeń wokół Zamku w Budatínie.

W ramach 2. etapu projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, Ratusz w Strumieniu – najstarszy Ratusz na Śląsku zyskał odnowioną fasadę, całkowicie odnowiona została sala sesyjna, która zmieniła nie tylko swój wygląd ale i funkcjonalność, zaś zmodernizowany budynek gospodarczy przy zamku w Budatínie stał się miejscem, gdzie stworzono ekspozycję rzemiosła druciarskiego.

O programie Interreg Polska-Słowacja, a także o efektach transgranicznej współpracy podczas dnia otwartego mówiła Burmistrz Strumienia Anna Grygierek, Ewelina Sosnowska z Referatu Europejskiej Współpracy Terytorialnej Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Interreg Polska – Słowacja oraz Kveta Kickova- Zastępca Dyrektora Powazkiego Muzeum w Budatinie.

Podczas wydarzenia otwarta została wystawa druciarstwa słowackiego pt. „Druty Made in Slovakia” przygotowana przez Povazskie Muzeum w Żilinie.  Jedną z atrakcji był pokaz wyrobu z drutu prowadzony przez druciarzy ze Słowacji.

Aktywny udział w tym niecodziennym wydarzeniu wzięli uczniowie i przedszkolaki z placówek oświatowych gminy Strumień, którzy w ciekawy sposób mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę o gminie, regionie i polsko-słowackim pograniczu.