Dzień Współpracy Europejskiej 2022

 

Europa to mieszanka kultur i systemów gospodarczych, które muszą być we wzajemnej łączności, aby osiągnąć maksymalny potencjał. Programy Współpracy, takie jak Interreg, funkcjonują w celu jednoczenia działań regionów ponad granicami. 

Europejski Dzień Współpracy to święto ponad 100 Programów Współpracy Europejskiej. Obchodzimy go 21 września każdego roku.

plakat EC Day z hasłem inicjatywy i logo w formie mapy Europy stworzonej z zarysów twarzy młodych ludzi

European Cooperation Day pokazuje, w jaki sposób współpraca transgraniczna poprawia życie tysięcy obywateli UE i krajów sąsiednich w wielu wymiarach, jak transport, zdrowie i zatrudnienie. Obrazuje wpływ, jaki Programy Współpracy wywierają na swoich terytoriach, aby niwelować dysproporcje między krajami i konkretnymi regionami. We wrześniu w różnych regionach Europy organizowanych jest wiele wydarzeń celebrujących korzyści całorocznej współpracy: festiwale filmowe, koncerty, biegi, targi lokalne i inne.

W tym roku szczególna uwaga jest poświęcona młodym, ze względu na Rok Młodych ogłoszony przez Komisję Europejską. Wiele atrakcji jest dedykowanych właśnie im, aby zwiększać świadomość młodych ludzi o dostępnych im możliwościach, a także aby jednoczyć Europejczyków niezależnie od przynależności pokoleniowej.

W tym roku w ramach świętowania reprezentowaliśmy Interreg PL-SK na 50. Rajdzie Rowerowym w Bielsku-Białej. Nasz Program oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zostali partnerami imprezy. Świętowaliśmy z uczestnikami oraz widzami przy mecie. Opowiadaliśmy o projektach zrealizowanych w ramach Interreg, a także o nowym programie 2021-2027.

Dowiedz się więcej o obchodach EC Day 2022 na stronie tej inicjatywy.