X posiedzenie Grupy Roboczej (17 lutego 2021 r.)

17.02.2021 odbyło się X. posiedzenie Grupy Roboczej, która pracuje nad programem w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-27.


Podczas kolejnego posiedzenia Grupy Roboczej ds. przygotowania projektu programu na lata 2021-27 rozpoczęliśmy dyskusję na temat obszaru wsparcia nowego programu. Pracowaliśmy nad drugą wersją projektu programu (z uwzględnieniem przyjętych zmian do dokumentu).

Członkowie Grupy zdecydowali, w jakich obszarach tematycznych będzie realizowany Fundusz Małych Projektów oraz jakie instytucje stanowią grono potencjalnych beneficjentów FMP. Powołano do życia Podgrupę Roboczą ds. Funduszu Małych Projektów. Jej celem będzie opracowanie szczegółowej koncepcji i zasad realizacji tego mechanizmu na polsko-słowackim pograniczu w nowej perspektywie finansowej.

Na zakończenie członkowie Grupy zapoznali się z informacjami na temat stanu prac związanych z opracowaniem Strategicznej oceny oddziaływania programu na środowisko.