Echa webinaru „Pogranicze inspiruje”

Projekty Interreg to wyjątkowe działania poświęcone zachowaniu dziedzictwa kulturowego na polsko- słowackim pograniczu.

 

Webinar Programu Interreg Polska-Słowacja wieńczący kampanię "Pogranicze inspiruje” odbył się  27.10.2021 i był poświęcony realizowanym projektom. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Wspólnego Sekretariatu Technicznego oraz zaproszeni do współpracy blogerzy influencerzy Monika i Paweł, prowadzący na Instagramie profil @zyciepopracy, oraz Martina Magulová prowadząca profil @CestujemeBezCestovky.

obrazek

Spiskie Podgrodzie, Katedra św. Marcina i Zamek Spiski, Słowacja

Dzięki aktywności blogerów więcej osób dowiedziało się o miejscach i atrakcjach, których nie znało na pograniczu polsko-słowackim. Opnie internautów śledzących ich media społecznościowe potwierdzają, że to właściwy sposób prezentowania atrakcji pogranicza.

Świetny pomysł pokazania atrakcji pogranicza oczami blogerów,  którzy potrafili odnaleźć prawdziwe perełki. Brawo 

Ciekawe, inspirujące! Dzięki.

Krásne, rada by som to mesto navštívila. (Pięknie, chętnie bym zwiedziła to miasto.)

obrazek

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Haczowie, Polska

 

Więcej o podróżach blogerów przeczytacie na stronie „Podsumowanie kampanii”.

Kampanię „Pogranicze inspiruje” prowadziliśmy w mediach społecznościowych Programu – na Facebooku i Instagramie. W trakcie jej trwania opublikowaliśmy łącznie 27 postów i zaprezentowaliśmy 25 projektów. Posty dotarły w sumie do 100 040 użytkowników. Najpopularniejszy post na Facebooku miał ponad 37 tys. odbiorców.

Gośćmi webinaru byli nie tylko blogerzy, ale również osoby bezpośrednio związane z wdrażaniem i opieką nad projektami Interreg.

Krzysztof Kaczmarek, Kierownik Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Interreg Polska-Słowacja, przypomniał, iż unijny Program Interreg już od ponad 17 lat wspiera inicjatywy odpowiadające na wspólne potrzeby i wyzwania polsko-słowackiego pogranicza. Zaznaczył także, że dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego skierowane jest do następujących domen:

  1. zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, 
  2. rozwój zrównoważonego transportu transgranicznego,
  3. rozwój edukacji transgranicznej. 

obrazek

Plac Ratuszowy w Bardejowie, Słowacja

Na zakończenie webinaru Marta Gawlik, specjalistka ds. Programu, przedstawiła koncepcję nowego Programu Interreg Polska-Słowacja na lata 2021-2027. Podkreśliła, że w trakcie tworzenia Programu na kolejne 7 lat wzięto pod uwagę efekty zrealizowanych projektów, analizy ekspertów oraz specyfikę pogranicza.

Przedstawiła 4 najważniejsze punkty nowego Programu:

  1. dbałość o środowisko i ograniczenie niekorzystnych skutków zmian klimatu (ochrona bioróżnorodności, dostosowanie do zmian klimatu, świadomość ekologiczna oraz współpraca służb ratunkowych),
  2. zrównoważony transport (zwiększenie dostępności komunikacyjnej pogranicza, poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego, proekologiczne rozwiązania transportowe),
  3. wsparcie kultury i turystyki w rozwoju gospodarczym (materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe, transgraniczne systemy informacji turystycznej, włączenie i innowacje społeczne, podniesienie umiejętności – m.in. cyfrowych – osób pracujących w turystyce i kulturze),
  4. współpraca instytucji i mieszkańców pogranicza (zmniejszenie barier prawnych i administracyjnych, wymiana doświadczeń – m.in. w obszarze aktywizacji zawodowej i społecznej, innowacyjność, transformacja ekologiczna i cyfrowa oraz realizacja małych projektów).

Istotne jest, że pierwszy raz w Programie możliwy będzie udział małych i średnich przedsiębiorstw, z kolei pierwsze nabory planowane są na trzeci kwartał 2022 roku.

Łączna liczba odbiorców webinaru to 1086. Zarejestrowano 77 reakcji, komentarzy i udostępnień.