Edukacyjny park historii budownictwa ludowego i maszyn na pograniczu polsko-słowackim w skansenie w Szymbarku

Skansen w Szymbarku serdecznie zaprasza do odwiedzenia „Edukacyjnego parku historii budownictwa ludowego i maszyn na pograniczu polsko-słowackim”. Park znajduje się w dolnej części szymbarskiego skansenu, tuż obok ścieżki pieszo rowerowej Gorlice-Szymbark.

 

Poprzez zabawę poznamy tu dawne urządzenia oraz funkcjonowanie maszyn i narzędzi występujących niegdyś na pograniczu polsko-słowackim.
W parku zbudowano wiatrak do mielenia zboża na mąkę, koło wodne, kierat do napędzania maszyn rolniczych, miech kowalski z paleniskiem, maselnicę, koło deptakowe i wiele innych ciekawych obiektów.

Park edukacyjny to miejsce, gdzie nie tylko można zobaczyć zrekonstruowane obiekty, wiele z nich można poznać poprzez dotyk, słuch, zapach. Park został zaprojektowany w celu edukacji, rekreacji oraz integracji sensorycznej. Projektowane elementy nawiązując do tradycyjnych obiektów ludowych mają za zadanie uczyć poprzez „naukową zabawę”. Park stworzono z myślą o potrzebach rozwojowych dzieci i osób z niepełnosprawnościami. Zabawa w takim obiekcie pomaga poznawać i postrzegać świat poprzez zmysły. Park dostosowano do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz wózków dziecięcych: wygodne parkowe ścieżki ułatwią spacery, a tablice informacyjne poszczególnych obiektów są dostępne także dla niewidomych (wiadomości w alfabecie Braille’a).

Serdecznie zapraszamy do aktywnego zwiedzania, do poznania kultury ludowej poprzez aktywną zabawę!

Park Etnograficzno-Edukacyjny     Park Etnograficzno-Edukacyjny

Park Etnograficzno-Edukacyjny     Park Etnograficzno-Edukacyjny