Euroregion Beskidy: Film o projektach na Żywiecczyźnie

Zapraszamy do obejrzenia filmu zrealizowanego przez Euroregion Beskidy. Film prezentuje efekty wybranych projektów dofinansowanych z funduszy programu poświęconych ochronie i rozwojowi dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w gminach Beskidu Żywieckiego.

 

Film zrealizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 w ramach projektu parasolowego pt. „Mikrointerreg PL-SK” – 1 oś – „Ochrona i Rozwój Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Obszaru Pogranicza”.