Euroregion Beskidy: IX. i X. nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów indywidualnych

Stowarzyszenie „Region Beskidy” zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie mikroprojektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020.

Termin naboru: od 13.04.2022 do 26.04.2022 r. godz. 15:00

Dostępna alokacja:
  • IX. nabór dla 3. osi priorytetowej: 60 000,00 EUR
  • X. nabór dla 1. osi priorytetowej: 190 000,00 EUR
Szkolenie:
20 kwietnia br. Stowarzyszenie „Region Beskidy” organizuje szkolenie on-line dla potencjalnych wnioskodawców mikroprojektów oraz uruchomiło tryb konsultacyjny propozycji projektowych, które umożliwią lepsze przygotowanie wniosków o dofinansowanie.

Szczegóły dot. naboru znajdują się TUTAJ.